Podmínky pro vstup do klubu

Přidruženým členem klubu se stává každý kdo požádá o členství a jeho žádost bude schválena a zároveň v určeném termínu uhradí roční hrací příspěvek (FEE) a vstupní příspěvek (viz ceník).

Členství v klubu zaručuje uhrazení poplatku ČGF a po uhrazení ročního příspěvku možnost celoroční hry v Molitorově bez dalších poplatků ! ! ! !

Kdo vstoupí do klubu za výše uvedených podmínek bude moci do konce letošního roku hrát zdarma.
Další informace na níže uvedených telefonních číslech.     
 

Golf Club Molitorov u Prahy z.s. ( GCMUP)

IČO: 265 99 601
číslo účtu 181517366/0300
Molitorov 37, p.o.box 14, 281 61 Kouřim
tel/fax: +321 784 194, 773 600 001

office@golfmolitorov.cz
www.golfmolitorov.cz

Golf Club Molitorov u Prahy z.s.  (GCMUP) je právnická osoba – sportovní organizace zapsaná ve sportovním rejstříku MS v Praze v odd.L, složce 12951. Golf Club Molitorov u Prahy z.s. (GCMUP) zajišťuje provozování sportovní činnosti na svém domovském hřišti Molitorov.

Přihlášení

Pro přihlášení je nutno vyplnit formulář, který si můžete stáhnout ZDE nebo vyzvednout v recepci klubu. Vyplněný formulář zašlete na adresu office@golfmolitorov.cz, popřípadě odevzdejte v recepci klubu, kde můžete rovněž uhradit poplatky v hotovosti.

Co Vás u nás čeká?Golf Club Molitorov u Prahy

Rezervace  Členství