HRACÍ HENDIKEP EGA

 Návod

Určete, z jakých odpališť hrajete. U příslušného odpaliště vyhledejte ve sloupci interval, do kterého spadá váš přesný hendikep EGA. V levém sloupci pak naleznete odpovídající hrací hendikep EGA.

 

HRACÍ HANDICAP EGA
Handicap EGA ROZPĚTÍ HCP
Champions Gentlemen Ladies
CR=73,4 CR=70 CR=72,1
SR=138 SR=133 SR=127
PAR=72 PAR=72 PAR=72
+6     +4.0 +3.6    
+5     +3.5 +2.8    
+4     +2.7 +1.9 +4.0 +3.3
+3 +4.0 +3.2 +1.8 +1.1 +3.2 +2.4
+2 +3.1 +2.4 +1.0 +0.2 +2.3 +1.5
+1 +2.3 +1.6 +0.1 0.6 +1.4 +0.6
0 +1.5 +0.8 0.7 1.5 +0.5 0.3
1 +0.7 0.0 1.6 2.3 0.4 1.2
2 0.1 0.9 2.4 3.2 1.3 2.1
3 1.0 1.7 3.3 4.0 2.2 3.0
4 1.8 2.5 4.1 4.9 3.1 3.9
5 2.6 3.3 5.0 5.7 4.0 4.8
6 3.4 4.1 5.8 6.6 4.9 5.6
7 4.2 4.9 6.7 7.4 5.7 6.5
8 5.0 5.8 7.5 8.3 6.6 7.4
9 5.9 6.6 8.4 9.1 7.5 8.3
10 6.7 7.4 9.2 10.0 8.4 9.2
11 7.5 8.2 10.1 10.8 9.3 10.1
12 8.3 9.0 10.9 11.7 10.2 11.0
13 9.1 9.9 11.8 12.5 11.1 11.9
14 10.0 10.7 12.6 13.4 12.0 12.8
15 10.8 11.5 13.5 14.2 12.9 13.7
16 11.6 12.3 14.3 15.1 13.8 14.5
17 12.4 13.1 15.2 15.9 14.6 15.4
18 13.2 14.0 16.0 16.8 15.5 16.3
19 14.1 14.8 16.9 17.6 16.4 17.2
20 14.9 15.6 17.7 18.5 17.3 18.1
21 15.7 16.4 18.6 19.3 18.2 19.0
22 16.5 17.2 19.4 20.2 19.1 19.9
23 17.3 18.0 20.3 21.0 20.0 20.8
24 18.1 18.9 21.1 21.9 20.9 21.7
25 19.0 19.7 22.0 22.7 21.8 22.5
26 19.8 20.5 22.8 23.6 22.6 23.4
27 20.6 21.3 23.7 24.4 23.5 24.3
28 21.4 22.1 24.5 25.3 24.4 25.2
29 22.2 23.0 25.4 26.1 25.3 26.1
30 23.1 23.8 26.2 27.0 26.2 27.0
31 23.9 24.6 27.1 27.8 27.1 27.9
32 24.7 25.4 27.9 28.7 28.0 28.8
33 25.5 26.2 28.8 29.5 28.9 29.7
34 26.3 27.1 29.6 30.4 29.8 30.6
35 27.2 27.9 30.5 31.2 30.7 31.4
36 28.0 28.7 31.3 32.1 31.5 32.3
37 28.8 29.5 32.2 32.9 32.4 33.2
38 29.6 30.3 33.0 33.8 33.3 34.1
39 30.4 31.1 33.9 34.6 34.2 35.0
40 31.2 32.0 34.7 35.5 35.1 35.9
41 32.1 32.8 35.6 36.0 36.0 36.0
42 32.9 33.6   37   37
43 33.7 34.4   38   38
44 34.5 35.2   39   39
45 35.3 36.0   40   40
46   37   41   41
47   38   42   42
48   39   43   43
49   40   44   44
50   41   45   45
51   42   46   46
52   43   47   47
53   44   48   48
54   45   49   49
55   46   50   50
56   47   51   51
57   48   52   52
58   49   53   53
59   50   54   54
60   51        
61   52        
62   53        
63   54        
Rezervace  Členství